۱۰۰جاي ايران كه قبل از مرگ بايد ديد

فهرست صد جاي ايران كه قبل از مرگ بايد ديد، به انتخاب گروه كارشناسي مجله جهانگردان:
۱. تخت جمشید
۲. پاسارگاد
۳. حافظیه و سعدیه
۴. سی و سه پل اصفهان
۵. مجموعة بازار تبريز
۶. روستاي كندوان
۷. شهر لاهیجان
۸. غار سهولان
۹. غار كرفتو
۱۰. منطقة حفاظت شده مراكان
۱۱. قره كليسا
۱۲. درياچة نئور
۱۳. عشاير شاهسون
۱۴. بيابان خور و بيابانك
۱۵. مرنجاب
۱۶. شهر كاشان
۱۷. روستای ابیانه
۱۸. مجموعة ميدان نقشجهان
۱۹. مسجد جامع زواره
۲۰. ارگ بم
۲۱. نارين قلعه نائين
۲۲. جشن حكومت زنان در افوس
۲۳. عشاير لک ايلام
۲۴. درة لار
۲۵. بازار روز بوشهر
۲۶. دشتستان و تنگستان
۲۷. مجموعه مناطق حفاظت شدة جاجرود
۲۸.كاخهاي نياوران
۲۹. مجموعه كاخهاي سعدآباد
۳۰. قلعة بابک
۳۱. كاروانسراي قصر بهرام
۳۲. ميدان آزادي
۳۳. موزة هنرهاي معاصر
۳۴. موزة فرش ايران
۳۵. موزة ايران باستان
۳۶. بازار تهران
۳۷. چهل قلة دنا
۳۸. تنگ صياد
۳۹. كوچ ايل بختياري
۴۰. خونيك و ماخونيك
۴۱. پارك ملي تندوره
۴۲. قشقاييها در بهار فارس
۴۳. آبشار شوی
۴۴. دریاچة گواتر
۴۵.آبشار آب پری
۴۶.عباس آباد
۴۷ .عمارت مفخم
۴۸.قلعه خان
۴۹.لیلاکوه
۵۰.طاق بستان
۵۱.تخت سلیمان
۵۲.آبگرم گنو بندرعباس
۵۳.دروازه سنگی
۵۴. شهر سوختة زابل
۵۵. منطقه حفاظت شدة بهشت گمشده
۵۶. آبشار مارگون
۵۷. مرقد امام رضا
۵۸. تنگه چهل چای مینو دشت
۵۹. آبشار شیر آباد خان ببین
۶۰. منطقة حفاظت شدة ارسباران
۶۱. الموت
۶۲. منطقة اورامانات
۶۳. قرآن تاریخی روستای نگل
۶۴. شهر خیالی لوت
۶۵. لوت زنگیاحمد
۶۶. جاده «دهسیف» به طبس
۶۷. بافت تاریخی کرمان
۶۸. مجموعة بیستون
۶۹. باداب سورت
۷۰. پارک ملی گلستان
۷۱. دیلمان
۷۲. میل گنبد
۷۳. ترکمن صحرا
۷۴. جنت رودبار
۷۵. قلعه رودخان
۷۶. ماسولة نو و کهنه
۷۷. جزیره قشم
۷۸. قلعة فلکالافلاک
۷۹. جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن
۸۰. جواهرده
۸۱. ريگ جن
۸۲. غار عليصدر
۸۳. شهر همدان
۸۴. شيركوه يزد
۸۵. چك چكو
۸۶. بافت تاريخي يزد
۸۷. كوير عقدا
۸۸. شيمبار
۸۹. جنگل های دریایی چندل سیریک
۹۰. جزيرة هندورابي
۹۱. هفتاد قلة اراك
۹۲. چمستان مازندران
۹۳. جزيرة ابوموسي
۹۴. نوژيان لرستان
۹۵. غار كلماكره لرستان
۹۶. روستاي اورامانات تخت
۹۷. سد باستانی گمپو فداغ لارستان
۹۸. بندر كنگ
۹۹. كوير حاجعليقلي
۱۰۰ . جاده اسالم خلخال
شما تا حالا چندتاش رو دیدید
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *