مدیر بازاریابی و امور شعب بانک قوامین مطرح کرد: پرداخت تسهیلات اعتباری فاخربانک قوامین در قالب طرح مالی و اعتباری

مدیر بازاریابی و امور شعب بانک قوامین از پرداخت تسهیلات اعتباری فاخربانک قوامین در قالب طرح مالی و اعتباری خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري اريكه، حمید دهبانی مدیر بازاریابی و امور شعب بانک قوامین با بیان پرداخت تسهیلات طرح اعتباری فاخر بانک قوامین گفت: تاریخ افتتاح حساب سپرده ی کوتاه مدت فاخر و سپرده ی یک ساله ی فاخر از مورخ ۲۹ آبان ماه ۹۶ آغاز خواهد شد و حداقل مبلغ سپرده گذاری یکصدمیلیون ریال با نرخ سود علی الحساب سپرده یکساله فاخر۱۵٪ و نرخ سودسپرده کوتاه مدت فاخر۱۰٪ می باشد.

وی افزود:نرخ سودتسهیلات عقوداسلامی( مرابحه) جهت سپرده ی یکساله ی فاخر۱۸٪ وجهت سپرده ی روزشمارفاخر۹٪ خواهد بود وضریب پرداخت مبلغ تسهیلات درازای افتتاح وتوثیق سپرده ی کوتاه مدت فاخرویا یک ساله ی فاخرحداکثربه میزان ۸۰٪ مبلغ سپرده به سپرده گذارتسهیلات درقالب عقدمرابحه می باشد.

دهبانی گفت:حداقل مبلغ تسهیلات قابل پرداخت پنجاه میلیون ریال می باشد وحداقل تعداداقساط یک ساله ی فاخر۱۲ ماهه وحداکثر تعداداقساط یک ساله ی فاخر۶۰ ماهه می باشد همچنین حداقل تعداداقساط سپرده ی کوتاه مدت فاخر۱۲ ماهه وحداکثر تعداداقساط سپرده ی کوتاه مدت فاخر۴۸ ماهه می باشد.حداقل مدت انتظارپس ازسپرده گذاری برای دریافت تسهیلات ۲ روز
ومهلت درخواست دریافت تسهیلات مربوطه حداکثر۶ ماه پس ازگذشت ۲ روزازتاریخ افتتاح حساب سپرده می باشد.لذا درصورت گذشت مهلت مقررصرفاسودمتناظرسپرده به سپرده گذارتعلق خواهدگرفت وبانک تعهدی به اعطای تسهیلات ندارد.

وی ادامه داد:روش بازپرداخت تسهیلات صرفابه صورت اقساط ماهانه می باشدوافتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقیقی دراین طرح امکان پذیرنمی باشد وهنگام تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات ارائه ی یک قطعه عکس ۴*۳ الزامی می باشد.

مدیر بازاریابی و امور شعب بانک قوامین با بیان دیگر مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات گفت:متقاضیان می توانند با داشتن مدارک لازم جهت افتتاح حساب طرح فوق و همچنین با دردست داشتن اصل کارت ملی وشناسنامه ی خودهمراه با ارائه ی یک سری کپی پشت وروی کارت ملی وصفحه ی اول شناسنامه( درصورت داشتن توضیحات ارائه ی کپی الزامی می باشد) به نزدیک ترین شعب بانک قوامین مراجعه نمایید.

وی در پایان گفت:مشتریان گرامی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص طرح اعتباری فاخربه یکی از نزدیک ترین شعب بانک قوامین درسراسرکشورمراجعه نمایند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *